Quy định trình tự và thời gian luân chuyển hồ sơ để xét cấp (sổ đỏ) giấy chứng nhận nhà đất Bình Định

Trinh tự thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

       1. Thành phần hồ sơ: Quy định tại Thông tư số 24 Mẫu số 04a/ĐK

 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 2. Thời gian thực hiện: 30 ngày

Thời gian niêm yết công khai kết quả kiểm tra, xác nhận hiện trạng, tình trậng ừanh chấp, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của UBND cấp xã (15 ngày) và thời gian chuyển hồ sơ từ UBND cấp xã đến Văn phòng Đăng ký đất đai (01 ngày) không tính vào thòi gian thực hiện thủ tục này.

 1. Trình tự thực hiện:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ theo quy định tại Nơi tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện, thành phố, thị xã.

Bước 1: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cótrách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: (0,5 ngày)

Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh: (07 ngày)

 • Thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính chính quy hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy hoặc đo đạc chỉnh lý biến động nơi đã có bản đô địa chính nhưng hiện trạng sử dụng có thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử đụng đất nộp (nếu có);
 • Kiểm tra hồ sơ; Xác minh thực địa;
 • Chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã để xác nhận theo quy định.

Bước 3: UBND cấp xã thực hiện xác nhận đối với các loại hồ sơ sau:

 • Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sàn theo quy định: (02 ngày)
 • Kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký.
 • Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản theo quy định: (20 ngày)
 • Kiểm tra, xác nhận: (05 ngày)

+ về đất: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc sử dụng đất; thời điểm sử dụng; tình trạng tranh chấp; sự phù hợp quy hoạch.

+ về tài sản gắn liền với đất: Hiện trạng tài sản; tình trạng tranh chấp; thời điểm tạo lập tài sản và thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng; sự phù hợp với quy hoạch được duyệt.

 • Niêm yết công khai kết quả kiểm tra, xác nhận theo quy định: (15 ngày)

Kết thúc thời gian niêm yết công khai và không có ý kiến phản ảnh về nội dung công khai, UBND cấp xã ký xác nhận Đơn và chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (01 ngày).

Bước 4: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh: (01 ngày)

Trường hợp cần lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh gửi phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp cấp huyện hoặc mời cùng phối hợp để trực tiếp kiểm tra hiện trạng tài sản.

Bước 5: Cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh.

Bước 6: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh: (03 ngày)

 • Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký;
 • Chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo về nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 7: Cơ quan thuế: (03 ngày)

 • Xác định, thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, chuyển 01 bản đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh để phối hợp thực hiện.

Bước 8: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh: (02 ngày)

 • Sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã nộp đủ chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Chuẩn bị hồ sơ, in Giấy chứng nhận;
 • Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 9: Phòng Tài nguyên và Môi trường: (02 ngày)

 • Kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận;
 • Đối với trường hợp thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ký quỵết định cho thuê đất; ký Hợp đồng thuê đất và trình UBND cấp huyện ký Giây chứng nhận.

Bước 10: UBND cấp huyện: (02 ngày)

 • Ký quyết định cho thuê đất (trường hợp thuê đất);
 • Ký cấp Giấy chứng nhận;
 • Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 11: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh: (0,5 ngày)

 • Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp theo quy định.

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp  theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 091 129 1788 - 079 579 8558 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án và dịch vụ, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

  Trả lời